Gạc Y Tế

CÔNG TY  CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 

14/10 Ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, Việt Nam
+84 (28) 3883 9869 – 3883 9868
+84 (28) 3883 9870 
baothach@baothach.com.vn
 www.baothach.com.vn - www.chaungocthach.com.vn

Thửa đất số 227, Tờ bản đồ số 08, Tổ 20, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương