Bông y Tế

Bông Gram

Bông Kg

Bông Mỡ

Bông Viên

Bông Mắt

Bông Gạc đắp vết thương

Que Gòn

que xét nghiệm

gạc cầu đa khoa

Bông Tẩy Trang

Bông Cắt